Banned 2011-10-28

Hej igen,

Du har redan haft diskussionen med Travian CM Agge om huruvida varför Travian inte har en officiell sida med alla serverstarter. Du fick beskedet att det inte är bra för de mindre domänerna, eftersom det får spelarna att flytta från de små domänerna till de stora.

Du visste om det här beskedet, men likafullt väljer du att envisas och driva frågan här om att använda travians serverutrymmen till att ha en slags lista med olika domäners serverstarter listade. Du väljer dessutom att medvetet nämna andra domäners omstarter i ditt svar till mig, fastän du vet att det är precis vi önskar undvika.

Jag personligen tänkte att jag “ser mellan fingrarna” på det här när du startade din tråd i forumsdelen speed om co-spel och uppstarter på andra domäner. Men du tog det hela ett steg för långt nu.

Det du gör är att du försöker driva igenom din vilja för att “du vill ha det så här”, fastän du har fått det här beskedet från ännu högre ort än mig.

Det du gör är att du medvetet, och med full vetskap om vad jag ska göra nu, väljer att göra uttalanden som jag ser som inte i Travian.se’s bästa.

I vanliga fall brukar jag inte vara så här öppen när jag skriver, men du har klivit över gränsen nu.
Jag kommer inte att tillåta att någon gör listor/uttalanden som är skadliga för domänen.

*Klick*

//Amaris

 

 

***************************************************

 

I admit I got to hot in my answers to Amaris but as I was banned for life I never had a possibility to defend myself and the truth is that Agge never told me that small servers could be damaged if the players was tempted to check out other domains. If he had done that I probably have been more careful in my writings about how nice it was to play on other servers to learn new things.

This is the mail Amaris is refereeing to:

Hello, thank you very much for your eMail. We prefer people playing in their own country version. Thats why we have no global list for that. Even though i don´t understand why people want to stick with T3.6 I know some want to. On www.travian.tw is one for example. The one in Norway is almost finished. You can easily find out with checking the “register” popup on the local mainpages.

Thanks for your postcard by the way, i had a smile on my face when i got it, as i didn´t ever get one from a player. Sadly we have no news on the start of the next qualification round. I know that tournament.travian.com says “starts in summer” but due to our T4 problems most of our schedules have become worthless

Best regards, Agge Community Management

The fact is that I didn’t have the information that I was accused to disregard.

I have reread my posts, especially those who was closed and one other thing I complained about was that the Tournament didn’t had an own forum on the national servers. TG said no, I was told. Well, they have changed their mind ^^

I haven’t always been a good girl with the proper behavior in my writings to fit the rules on Travian’s forum but I think I have matured at last – lol.

Leave a Reply