v 31 del 1

Safiren har blivit med Prick
___________________________________________
FörslagspaltenVad vill du ha med i tidningen?
Mer rapporter?
Mer intervjuer?
Mer information om allianser?
Längre beskrivningar av allt som sker?
Mer koncis alt. kortare beskrivning av vad som sker?
Mer/mindre färger?
Mer krönikor (gästkrönikor också?)
Annat ni kan komma på?
Fler bilder?
___________________________________________

I dagens nummer!
# Del 1
– Alliansernas utveckling sedan nyår

Jag har försök att ta reda på vad som hände med allianserna under januari. Främst har jag använt travian-utils.com för att ta reda på vad som hänt, siffrorna är baserade på den 7 februari. Tyvärr har jag inget bra sätt att hålla reda på trupprörelser utan vad jag ser mest är händelser inom allianserna. Den som kan ge mig ett bra sätt att läsa grafen i länken ska få hela min timprod på 360 resurser och VIP i #Lekstugan. Jag delar upp i delar för att få med kartorna.

Sydöstra kvadranten (+/-)

A.A med 51 medlemmar och 723 byar, 480K, rank 2. Utvecklingen i allyn är jämn. De har förlorat några byar men tagit desto fler. Under januari är tillskotten i alliansen ett par, Ciss och ldder som byggt långt ut i SV och tre stycken från LAA. Spineless och sHm har lämnat till Ros och sHm har tagit med sig två av sina från början tre artifakter, vilket endera är en stor förlust för AA eller bådar för mera rävspel. AA har 5 stora och 5 små artefakter. Allieringen med Ros&Ris varade inte ens en månad.

Allieringar: WotA.A, LAA, AA.B. Krig mot Kamikaze.

 

W otA.A har 57 spelare och 708 byar, 445K. Nr 4 i poprank. En allians som tidigt ställde hårda krav på sina spelare och upplöste sin vinge, vilket då förorsakade en hel del upprörda röster från de som inte höll måttet, men nödvändigt för att få en stark allians. En spelares, Starlight, byar gillades inte av hennes granne – 6 byar nollade. För övrigt har även Wota sysslat med byövertagningar de senaste veckorna. Tvåmansalliansen 1337 gick över till Wota och dessutom en spelare från LAA. WotA.A har 2 små artefakter.

Allierade med A.A

 

AA.B med 32 spelare och 264 byar, 145K, rank 19. En vinge till AA där växandet inte går speciellt fort. Några nya spelare från bl a UTT och från LAA.

Allierad med AA och LAA. IAP med W otA.A

 

LAA. Den 1 januari 48 spelare med 399 byar, rank 9. 7 februari 6 spelare, 49 byar och rank 32. AAs nordöstra vinge som utsattes för hård press i början av kriget mellan RARA och CNB föll raskt sönder. 10 st har raderat. En gick till Wota och en till B, två st till AA, AAB och CA. Några står ensamma och blir av med byar. 8 st gick över till PDA* och 11 st bildade alliansen VI.

Allierade med A.A och AA.B

GOS. 32 spelare 161 byar, 72K rank 23. Den enda kvarvarande sammanhållna alliansen i SÖ utöver AA-blocket. En liten trevlig slöspelande allians som i stort sett håller fred med sina grannar. De blir av med en by då och då, ger sig inte ut på egna strövtåg, men har oxå visat att de kan försvara sig.

IAP med PR

Kamikaze (TR) 8 spelare kvar och 54 byar, rank 33. En långsamt försvinnande allians sedan månader tillbaka efter att ha valt motståndets väg genom servern tills någon annan server blev roligare. Enligt forumet blir deras byar kvar för farmning och plockning då de helt enkelt bara slutar spela på s2. Lofax roade sig de sista? dagarna med att ta en AA och en WotA-by. WotA-byn togs tillbaka av en annan AA. Edit: Senaste veckan har många byar övertagits/nollats. Putte100 och Lofax har raderat m fl.

Sammanvägning

AA/WotA/AAB har tillsammans 140 spelare 1700 byar och 1070K pop. Jag räknar med att LAA kommer att försvinna. AA har i månader haft ett krig mot de rester som nu är Kamikaze. Om man ser på vad företrädare för Kamikaze har sagt om kriget så har inte AA tagit tillfället i akt att öva sina mindre spelare på anfallskrig. Jag har inte kollat upp närmre om det har ändrats sista tiden, men Kamikaze har bankats på rätt rejält sista veckorna. Även om AA har många goda spelare så har man även många oprövade medlemmar.

W otA har gått en liten annan väg och ställt större krav på sina medlemmar. En allians jag tror kommer att visa sig stark framöver. GOS har visat sig kunna överleva som en allians för nöjes och småspelare och i stort lyckats hålla fred med sina grannar. Tänkbar som deffallians till AA vilket skulle öka på blocket till 172 spelare, 1860 byar och 1140K pop. 5 stoa och 7 små artefakter.

Men jag undrar. Den här kvadranten har varit ganska lugn och lämpad för simcity, vilket avspeglas i poprankingen. Är AA-blocket en koloss på lerfötter eller en av favoriterna till seger i EG?

Leave a Reply